Кредити и рискови експозиции. Икономическа характеристика и счетоводни аспекти


Съвременните банки представляват предприятия, които осъществяват парично, платежно, кредитно и капиталово посредничество между своите клиенти. Те са търговски предприятия, които търгуват с паричен капитал. Банките купуват и продават правото за ползване...
 

Задача по банково счетоводство


Решение на обобщаваща задача по банково счетоводство, която е необходима да се представи преди самият изпит....
 

Банкови измами с кредитни и дебитни карти


Все по-широкото използване на банковите карти е съпроводено с разрастване на броя и стойността на измамите, свързани с тях. Проблемът изисква координирани усилия и адекватни мерки...
 

Банково счетоводство - методически пример


Казус № 1: В клона на ОББ, кл. Пловдив са внесени от Петър Петров 20 000 лв. на едномесечен депозит при 4 % лихва, която ежедневно е начислявана в продължение на 20 дни, след което сумата на депозита и полагащата се лихва са изплатени на титуляра....
 

Представяне и оповестяване на разходите и приходите във финансовите отчети на търговска банка

29 авг 2012
·
15
·
3,812
·
127
·
95

Преглед на приложимите счетоводните стандарти. Сравнителна характеристика на прилагането на изискванията на съответните счетоводни стандарти във индивидуалните финансови отчети за 2011 г. на 3 ТБ...
 

Счетоводно отчитане на приходите, разходите и финансовия резълтат от дейността на търговските банки


На съвременния етап, когато все повече се говори за адаптиране на националното счетоводно законодателство към принципите, залегнали в международните счетоводни стандарти, изследването на възможностите за счетоводно...
 

Банково счетоводство


Същност на банките, нормативна уредба, счетоводно отчитане на собствения капитал. Лекциите са от Българо-датския колеж в София...
 

Отчитане на собствения капитал на банките


Характеристика на собствения капитал. Законът за кредитните институции гласи, че банка е юридическо лице, което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка...

Избрани критерии за търсене

Банково счетоводство
Ограничаване на резултатите
Намери частен учител

Харалан Василев
преподава по Банково счетоводство
в град Хасково
с опит от  3 години
270

виж още преподаватели...